PRZEDSIĘBIORSTWO O ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII

SPRZEDAJEMY BIZNES

w ramach którego istnieje możliwość zakupu przedsiębiorstwa o zaawansowanej technologii,
w całości albo w dwóch zorganizowanych częściach.

Likwidatorzy FOBOS INVEST sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Sztumie,
ul. Żeromskiego 6, 82-400 Sztum ogłaszają:

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż Przedsiębiorstwa FOBOS  INVEST Spółka z o. o. w likwidacji, ul. Żeromskiego 6, 82-400 Sztum w całości lub jego dwóch zorganizowanych części (w każdym przypadku z wyłączeniem należności i środków pieniężnych). Nabywca przejmie pracowników w trybie art. 231 KP. Istniejące na dzień sprzedaży zobowiązania FOBOS INVEST zostaną zaspokojone z ceny sprzedaży.

W skład Przedsiębiorstwa wchodzą dwie zwarte części (kompleks "A" oraz kompleks "B") składające się łącznie z 13 wyodrębnionych nieruchomości o łącznej pow. gruntów 5,0716 ha  zabudowanych budynkami o łącznej pow. zabudowy 9372 m2 oraz pow. użytkowej 8524 m2, zlokalizowane po obu stronach ul. Żeromskiego w Sztumie, wykwalifikowani pracownicy, nowoczesny system zarządzania przedsiębiorstwem i nowoczesne linie produkcyjne do konfekcjonowania żywności w opakowania typu bag, doypack, pouch, stick, flowpack (inpack i on-pack) oraz w pełni wyposażone zaplecze biurowe.

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. w kancelarii notarialnej Piotra Lisa, 80-221 Gdańsk ul. Romualda Traugutta 111 o godz. 13.00.

• Cena wywoławcza Przedsiębiorstwa wynosi 12.000.000,00 zł. Wylicytowana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

• Cena wywoławcza kompleksu "A" wynosi: 5.000.000,00 zł Wylicytowana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

• Cena wywoławcza kompleksu "B" wynosi: 7.000.000,00 zł Wylicytowana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Warunkiem udziału w przetargu we wszystkich przypadkach jest wpłata wadium w kwocie 400.000,00 zł. do dnia 15 listopada 2021 r.

Uwaga. W przypadku równoczesnego złożenia ofert na nabycie przedsiębiorstwa w całości lub którejkolwiek zorganizowanej części, zgodnie z postanowieniami regulaminu pierwszeństwo zakupu przypada ofercie złożonej na zakup przedsiębiorstwa w całości.

Kontakt w sprawie przetargu:

jbogacz@fobosinvest.com.pl tel: +48 504 165 934

wbuchalski@fobosinvest.com.pl tel: +48 603 053 532

REGULAMIN PRZETARGU (W TYM INFORMACJE O WPŁACIE WADIUM) ZNAJDUJĄ SIĘ U DOŁU STRONY.
No items found.

Lokalizacja i otoczenie

Nieruchomości FOBOS INVEST SPÓŁKA z o.o. w likwidacji zlokalizowane są w Sztumie przy ul. Żeromskiego 6. Miasto Sztum leży na Powiślu, w północnej Polsce, w województwie pomorskim; jest siedziba powiatu sztumskiego oraz gminy miejsko-wiejskiej Sztum. Powierzchnia miasta Sztum wynosi około 5 km2. Wg danych GUS (31.XII.2019 r.) liczbą mieszkańców wynosiła - 9 870; w wieku produkcyjnym było 60,1% mieszkańców 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% w wieku poprodukcyjnym. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Pod względem przynależności regionalnej Miasto i Gmina Sztum należy do subregionu nadwiślańskiego.

Według regionalizacji geograficznej Sztum należy do zachodniej części Pojezierza Iławskiego. Na obszarze Subregionu Nadwiślańskiego Województwa Pomorskiego funkcjonują silne ośrodki przemysłowe w Kwidzynie (25 km), Malborku (15 km), Tczewie (35 km), Starogardzie Gdańskim (50 km), połączone drogami krajowymi, liniami kolejowymi i komunikacją publiczną (około 400 tys. mieszkańców). Umiejscowiony jest pomiędzy dwoma jeziorami: Zajezierskim (tzw. Sztumskim) oraz Barlewickim. Gmina Sztum sąsiaduje bezpośrednio z powiatem kwidzyńskim, malborskim i tczewskim.

Charakterystyka gruntów

Grunty FOBOS INVEST SPÓŁKA z o.o. w Sztumie w likwidacji przy ul. Żeromskiego 6, stanowi 21 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 5,0716 ha (4,8880 ha - powierzchnia skorygowana o wielkość udziałów we współużytkowaniu wieczystym gruntów). Są one ujawnione w 13 księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg wieczystych z siedzibą w Sztumie. Powierzchnia zabudowy zlokalizowanych na nich budynków wynosi 9 372 m2, a pow. użytkowej 8 524 m2.

Szczegółowe położenie elementów zagospodarowania gruntów w poszczególnych działkach ewidencyjnych stanowi treść mapy zasadniczej – zał. nr 5. do operatu szacunkowego wyceny nieruchomości.


GRUNTY W KOMPLEKSIE „A” - stanowi 13 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 3,3274 ha, ujętych w 5 księgach wieczystych:


1. działka nr 68/2- KW GD2I/00006634/7 - nieruchomość gruntowa (własność) - o pow. 18 549 m2, obręb 4, ul. Żeromskiego 6,

· ozn. w EGiB: grunty orne: R IIIb –17 229 m2 i R IVa – 1 320 m2,

· symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny funkcji przemysłowych i usługowych i częściowo KD.D.15 droga dojazdowa,

· teren działki - pofałdowany, kształt regularny zbliżony do prostokąta,

· zagospodarowanie – teren działki jest niezabudowany, obecnie grunty nie są użytkowane, w części północno-wschodniej zlokalizowany jest monument reklamowy – logo Spółki.

· uzbrojenie techniczne terenu – brak.

2. działka 68/1 - KW GD2I/00006574/8 - nieruchomość gruntowa (własność) o pow. 5 000 m2, obręb 4, ul. Żeromskiego 6,

· ozn. w EGiB: Bi (inne tereny zabudowane),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej funkcji przemysłowych i usługowych,

· teren działki - płaski ze skarpą w części zachodniej, kształt regularny zbliżony do prostokąta,

· zagospodarowanie – teren działki jest zabudowany i zagospodarowany: część budynku biurowego (nr ewid. 274), część budynku hali H1(nr ewid. 237, 240 i 238), budynek portierni (nr ewid. 241), budynek stacji trafo/ /własność „Energa”/, wiata palarni,  utwardzone polbrukiem drogi, plac manewrowy, parking zewnętrzny i wewnętrzny oraz ciągi piesze, słupy oświetleniowe, ogrodzenie wraz bramą wjazdową i tereny zielone,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć wodno-kanalizacyjna, deszczowa, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna, światłowód,

3. działka 67/13 - KW GD2I/00005046/1 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste o pow. 157 m2

· ozn. w EGiB: Bi (inne tereny zabudowane),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej funkcji przemysłowych i usługowych,

· teren działki - płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta,

· zagospodarowanie – teren działki jest zabudowany i zagospodarowany: część budynku hali H2 (nr ewid. 129) -2 garaże, utwardzone płytami betonowymi podjazdy do garaży,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć elektryczna,

4.  działka 67/6 - KW GD2I/00001513/8 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, obręb 4, ul. Żeromskiego 6 o pow. 1 418 m2,

· ozn. w EGiB: Bi (inne tereny zabudowane),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej funkcji przemysłowych i usługowych,

· teren działki - płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta,

· zagospodarowanie – teren działki jest zabudowany i zagospodarowany: część budynku biurowego (nr ewid. 274), budynki biurowe (nr ewid. 120 i 236) część budynku hali H1(nr ewid. 237, 240), utwardzone płytami betonowymi drogi i plac manewrowy,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć wodno-kanalizacyjna, deszczowa, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna, światłowód,

5. działka 67/11 - KW GD2I/00001513/8 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 1 117 m2,

· ozn. w EGiB: ozn. w EGiB: grunty orne R IIIa – 1 505 m2, R IIIb – 450 m2, Bi (inne tereny zabudowane),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej funkcji przemysłowych i usługowych,

· teren działki - kształt działki nieregularny, w cz. zabudowanej - płaski, w części niezabudowanej nachylony w kierunku wschodnim,

· zagospodarowanie – teren działki w części jest zabudowany i zagospodarowany: część hali H3 (nr ewid. 138), droga i parking utwardzony płytami betonowymi jumbo, w części ogrodzony, pozostał wschodnia część działki jest niezabudowana i niezagospodarowana,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć wodno-kanalizacyjna, deszczowa, elektryczna,

6. działka 67/15 - KW GD2I/00001513/8 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 1 425 m2;  

· ozn. w EGiB: Bi (inne tereny zabudowane),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej funkcji przemysłowych i usługowych,

· teren działki - płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta,

· zagospodarowanie – teren działki jest zabudowany i zagospodarowany: część budynku hali H2 (nr ewid. 129) i część budynku hali H3 (nr ewid. 138), utwardzone płytami betonowymi drogi i place manewrowe,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć wodno-kanalizacyjna, deszczowa, elektryczna, gazowa,

7. działka 67/16 - KW GD2I/00001513/8 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 553 m2

· ozn. w EGiB: Bi (inne tereny zabudowane),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej funkcji przemysłowych i usługowych,

· teren działki – kształt wydłużony nieregularny,

· zagospodarowanie – teren działki stanowi utwardzona płytami betonowymi droga,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć wodno-kanalizacyjna, deszczowa,

8. działka 67/20 - KW GD2I/00001513/8 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 581 m2

· ozn. w EGiB: Bi (inne tereny zabudowane),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej funkcji przemysłowych i usługowych,

· teren działki – kształt wydłużony nieregularny,

· zagospodarowanie – teren działki stanowi utwardzony płytami betonowymi (trylinką) plac manewrowy oraz wiata na palety, w części nieutwardzonej - teren zielony, działka jest ogrodzona od strony wschodniej i południowej,

· uzbrojenie techniczne terenu – brak,

9. działka 67/21 - KW GD2I/00001513/8 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste, obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 183 m2

· ozn. w EGiB: grunty orne: R IIIA – 173 m2, Wp – 10 m2

· symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej,

· teren działki - kształt regularny zbliżony do trójkąta,

· zagospodarowanie – teren działki jest niezabudowany, obecnie grunty nie są użytkowane,

· uzbrojenie techniczne terenu – brak,

10. działka 67/22 - KW GD2I/00001513/8 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste, obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 1562 m2

· ozn. w EGiB: grunty orne: R IIIa – 1 373 m2, R IIIB – 50 m2, Wp – 139 m2;

· grunty rolne symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej funkcji przemysłowych i usługowych,

· teren działki - kształt nieregularny,

· zagospodarowanie – teren działki jest niezabudowany, w części środkowej rów w skarpie, obecnie grunty nie są użytkowane,

· uzbrojenie techniczne terenu – w części południowej przebiega sieć kanalizacji sanitarnej,

11. działka 67/14 - KW GD2I/00002838/9 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste, obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 13 m2 (we współużytkowaniu wieczystym 1/3 - 4,3 m2);

· ozn. w EGiB: Bi (inne tereny zabudowane),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej funkcji przemysłowych i usługowych,

· teren działki – kształt nieregularny,

· zagospodarowanie – teren działki stanowi utwardzona płytami betonowymi droga,

· zbrojenie techniczne terenu – sieć kanalizacji sanitarnej i elektryczna,

12. działka 67/18 - KW GD2I/00002838/9 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste, obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 757 m2 (we współużytkowaniu wieczystym 1/3 - 252 m2);

· ozn. w EGiB: Bi (inne tereny zabudowane),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej funkcji przemysłowych i usługowych,

· teren działki – kształt nieregularny,

· zagospodarowanie – teren działki stanowi utwardzona płytami betonowymi droga,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć wodno-kanalizacyjna, kanalizacji sanitarnej, elektryczna i gazowa.

13. działka 67/19 - KW GD2I/00002838/9 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste, obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 4 m2 (we współużytkowaniu wieczystym 1/3 – 1,3 m2);

· ozn. w EGiB: Bi (inne tereny zabudowane),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 02.PU.09 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej funkcji przemysłowych i usługowych,

· teren działki – kształt nieregularny,

· zagospodarowanie – teren działki stanowi utwardzona płytami betonowymi droga,

· uzbrojenie techniczne terenu –kanalizacji sanitarnej,

GRUNTY W KOMPLEKSIE „B” –stanowi 8 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 3,3274 ha, ujętych w 8 księgach wieczystych:

1. działka nr 20/3 - KW GD2I/00007340/6 - nieruchomość gruntowa (własność) obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 1 258 m2,  

· ozn. w EGiB: grunty orne: B (tereny mieszkaniowe), symbol przeznaczenia w mpzp: 11.3.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej i częściowo 03.R.03 – tereny rolnicze,

· teren działki - płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta,  

· zagospodarowanie – teren komunikacyjny, plac manewrowy utwardzony polbrukiem, teren ogrodzony,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć wodno-kanalizacyjna, deszczowa, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna, światłowód,

2. działka nr 20/4 - GD2I/00001973/0 - nieruchomość gruntowa (własność) obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 610 m2,  

· ozn. w EGiB: grunty orne: B (tereny mieszkaniowe),      

· symbol przeznaczenia w mpzp: 03.R.03; - tereny rolnicze,

· teren działki - płaski, kształt regularny,  

· zagospodarowanie – teren działki, teren komunikacyjny utwardzony polbrukiem,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć kanalizacyjna,

3. działka nr 21/20 - KW GD2I/00005180/2 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 1 072 m2;  

· ozn. w EGiB: grunty orne: B (tereny mieszkaniowe),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 11.2.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej,

· teren działki - płaski, kształt regularny,  

· zagospodarowanie – teren działki zabudowany budynkiem hali H5, teren komunikacyjny utwardzony polbrukiem,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć kanalizacyjna,

4. działka nr 21/29 - KW GD2I/00007341/3 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 5 698 m2;

· ozn. w EGiB: grunty orne: B (tereny mieszkaniowe),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 11.3.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej,

· teren działki - płaski, kształt dość regularny,  

· zagospodarowanie – teren płaski, zabudowany budynkiem hali H4, kontenerowa stacja trafo, tereny komunikacyjne utwardzony polbrukiem,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć wodno-kanalizacyjna, deszczowa, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna, światłowód,

5. działka nr 21/30 - KW GD2I/00003551/0 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, obręb 4, ul. Żeromskiego 6, o pow. 6, 3713 m2;  

· ozn. w EGiB: grunty orne: B (tereny mieszkaniowe),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 11.3.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej,

· teren działki - płaski, kształt dość regularny,  

· zagospodarowanie – teren zabudowany budynkiem hali H4, tereny komunikacyjne utwardzony polbrukiem,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć wodno-kanalizacyjna, deszczowa, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna,

6. działka nr 21/31 - KW GD2I /00001972/3 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, obręb 4, ul. Żeromskiego o pow. 1 815 m2,  

· ozn. w EGiB: grunty orne: B (tereny mieszkaniowe),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 11.3.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej,

· teren działki - płaski, kształt regularny,  

· zagospodarowanie – teren płaski, teren komunikacyjny, plac manewrowy, utwardzony polbrukiem,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć kanalizacyjna,

7. działka nr 84/1 - KW GD2I / 00013591 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, obręb 4, ul. Żeromskiego o pow.1 815 m2,  

· ozn. w EGiB: grunty orne: B (tereny mieszkaniowe),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 11.3.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej,

· teren działki - płaski, kształt regularny,  

· zagospodarowanie – teren płaski, zabudowany budynkiem portierni z cz. biurową, teren wokół budynku utwardzony polbrukiem,

· uzbrojenie techniczne terenu – sieć wodno-kanalizacyjna, deszczowa, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna,

8. działka nr 21/18 - KW GD2I/00001675/1 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, obręb 4, ul. Żeromskiego o pow.1 815 m2, (we współużytkowaniu wieczystym 5055/10000 o pow. 2 670 m2 (1350 m2)

· ozn. w EGiB: grunty orne: B (tereny mieszkaniowe),

· symbol przeznaczenia w mpzp: 11.10.KDW – tereny dróg wewnętrznych,

· teren działki - płaski, kształt regularny,  

· zagospodarowanie – droga utwardzony polbrukiem,