Działaj odpowiedzialnie!

W aktualnej sytuacji bardzo ważna jest samodyscyplina, zwracane uwagi na drugiego człowieka  i przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

      Mierz temperaturę ciała

       Pracownik ochrony będzie dokonywał pomiaru temperatury  ciała wszystkich osób przed wejściem na teren firmy.

      Myj i dezynfekuj ręce

        - niezwłocznie po przyjściu do pracy/powrocie do domu,

        - co 2-3h,

        - po każdorazowym dotknięciu ust, nosa,oczu

        - po każdym kontakcie rąk z zanieczyszczoną powierzchnią

        - podczas wejścia na halę dezynfekuj również swój identyfikator.

     Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

        Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza ,umyj i zdezynfekuj ręce.

      Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

        Należy zachować co najmniej 1-2 m odległości, jeżeli to możliwe.

No items found.